Het Dasein van Martin Heidegger

In een serie essays probeer ik filosofie laagdrempelig te maken en te koppelen aan een psychosociale werkvorm zoals coaching of therapie. De focus van dit essay: Martin Heidegger’s ontologie en ons beperkt menselijk bestaan.

Martin Heidegger is een Duitse filosoof (1889 – 1976) die bekend staat om zijn invloedrijke werk in de existentiële fenomenologie en zijn controversiële betrokkenheid bij het nazisme. Zijn filosofische ideeën hebben veel aandacht gekregen vanwege hun diepgaande impact op de ontwikkeling van de continentale filosofie.


Existentiële fenomenologie

Fenomenologie is een filosofische methode die zich richt op het begrijpen van de betekenis van menselijke ervaringen en percepties. Heidegger betoogde dat fenomenologie zich zou moeten richten op de fundamentele ervaringen die ten grondslag liggen aan onze percepties, in plaats van zich te concentreren op de objecten die we waarnemen. Hij stelde dat onze ervaringen van de wereld altijd gekleurd zijn door onze eigen interpretaties en dat we ons daarom moeten richten op onze eigen manier van waarnemen.

Een belangrijk concept in Heideggers fenomenologie is “Dasein”, wat verwijst naar het menselijk bestaan. Dasein is het bewuste en reflectieve bestaan van de mens en het begrijpen van de menselijke ervaring is volgens Heidegger van cruciaal belang om te begrijpen hoe we betekenis en doel kunnen vinden in ons leven. Heidegger betoogde dat Dasein altijd gericht is op het begrijpen van de wereld om ons heen en ons eigen bestaan binnen die wereld.


Dasein

Heideggers filosofie richt zich op het begrijpen van de menselijke ervaring en het zoeken naar de betekenis en het doel van het menselijk bestaan. Hij geloofde dat de menselijke ervaring fundamenteel beperkt was door ons bewustzijn van onze sterfelijkheid. Dit bewustzijn, zo stelde hij, bepaalt ons menselijk bestaan en onze zoektocht naar betekenis en doel. Volgens Martin Heidegger is het menselijk bestaan (of Dasein) altijd gericht op het begrijpen van de wereld om ons heen en het bepalen van ons eigen bestaan binnen die wereld.


Sein

Een ander belangrijk concept in Heideggers filosofie is “het Zijn” (of Sein). Dit concept staat voor de fundamentele aard van alle dingen, inclusief de menselijke ervaring. Heidegger beweert dat het Zijn onkenbaar is, maar dat we ons bewust kunnen zijn van het feit dat het er is. Door ons bewustzijn van het Zijn worden we ons bewust van onze eigen menselijke existentie en onze beperkingen als mens.


De ontologie van Martin Heidegger

Een ander belangrijk concept in Martin Heideggers filosofie is “ontologie”, wat de studie is van het Zijn en de aard van het bestaan. Heidegger betoogt dat ontologie de fundamentele basis is van alle filosofie en dat het ons kan helpen om de essentie van de wereld te begrijpen. Martin Heidegger stelt dat de traditionele ontologie zich richt op het begrijpen van objecten in de wereld, maar dat we ons in plaats daarvan zouden moeten richten op het begrijpen van de menselijke ervaring en ons bewustzijn van ons bestaan.

Martin Heidegger's ontologie en ons beperkt menselijk bestaan. De Mentaal Consulent uit Gouda.

Martin Heidegger’s filosofie heeft invloed gehad op veel andere filosofen en schrijvers, waaronder Jean-Paul Sartre en Jacques Derrida. Zijn nadruk op het begrijpen van de menselijke ervaring en ons bewustzijn van ons bestaan heeft geleid tot nieuwe benaderingen van de fenomenologie en de existentiële filosofie. Heideggers ideeën over het Zijn en ontologie zijn nog steeds van belang voor de hedendaagse filosofie.


Waar kan ik jou bij helpen?

Zou je willen weten wat ik als coach en toegepast psycholoog voor jou kan betekenen?

Overzicht van de belangrijkste pagina’s:

✓ Informatie over mijn praktijk,
✓ Lees hier meer over mij,
✓ Mijn werkwijze en tarief,
✓ Lees hier de reviews van mijn cliënten.

Neem gerust contact met me op. Ik help je graag.


De Mentaal Consulent IconDe Mentaal Consulent

5,0 23 reviews


Het kennismakingsgesprek is gratis

Een afspraak om vrijblijvend kennis te maken plan je eenvoudig zelf. Op die manier kun je, zonder ergens aan vast te zitten, voor jezelf bepalen of je je prettig voelt in mijn praktijk.