Filosofie

Sartre en psychologie

In een serie essays probeer ik filosofie laagdrempelig te maken en te koppelen aan een psychosociale werkvorm zoals coaching of therapie. De focus van dit essay: Hoe kunnen de inzichten van Sartre ons helpen in psychologie?