Gestalttherapie

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op het vergroten van het bewustzijn van een persoon van zijn of haar gedachten, gevoelens en gedragingen. De grondleggers van de Gestalt-theorie en -therapie zijn Fritz Perls, Laura Perls en Paul Goodman. Fritz Perls ontwikkelde in de jaren ’50 van de vorige eeuw de Gestalttherapie als een manier om mensen te helpen hun emotionele blokkades te overwinnen en hun zelfbewustzijn te vergroten.

De werkwijze van De Mentaal Consulent is grotendeels gebaseerd op de Gestalttherapie. Gestalttherapie richt zich op de persoon in zijn of haar totaliteit. De persoon wordt gezien als een geheel van gedachten, gevoelens en gedragingen. Dit betekent dat er aandacht wordt besteed aan alle aspecten van de persoon, niet alleen aan de problemen waarvoor hij of zij in therapie is. Dit helpt de persoon om een beter begrip te krijgen van zichzelf en om te groeien als individu.


Patronen

Gestalttherapie gaat uit van het idee dat mensen de neiging hebben om de wereld om hen heen te organiseren in patronen of ‘Gestalten’. De focus van de therapie ligt op het huidige moment en de ervaringen die op dat moment plaatsvinden. Het gaat erom dat mensen leren hun aandacht te richten op hun eigen gedachten, gevoelens en lichaamssensaties, in plaats van zich te laten afleiden door hun verleden of toekomstige zorgen.

Een belangrijk aspect van Gestalttherapie is het idee van ‘self-regulation’. Dit betekent dat de cliënt verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen groei en ontwikkeling. De coach is er om te helpen en te begeleiden, maar het is aan de cliënt om zijn of haar eigen veranderingen te bewerkstelligen.

Een van de kernprincipes van gestalttherapie is het idee van de ‘Gestalt-cyclus’. Dit is een patroon van ervaringen wat mensen vaak doormaken wanneer ze proberen een verandering of oplossing te vinden voor een probleem. De cyclus begint met ‘awareness’ (bewustzijn) van het probleem of de situatie, gevolgd door ‘contact’ (contact maken met de omgeving of anderen), ‘energy’ (het mobiliseren van energie om verandering te bewerkstelligen), ‘resolution’ (het vinden van een oplossing) en ten slotte ‘withdrawal’ (het terugtrekken uit de situatie).


Experimenten of oefeningen

Een ander belangrijk onderdeel van Gestalttherapie is het gebruik van experimenten. Dit zijn praktische oefeningen die de cliënt helpen om nieuwe manieren van denken, voelen en handelen te ontdekken. Experimenten kunnen variëren van eenvoudige lichaamsoefeningen tot meer complexe rollenspellen. Het doel van deze experimenten is om de persoon bewust te maken van zijn of haar eigen gedrag en de patronen die hierin te herkennen zijn. Op deze manier kan de persoon nieuwe manieren ontdekken om met problemen om te gaan.


Gestalttherapie kan gebruikt worden om een breed scala aan problemen aan te pakken, zoals depressie, angst, stress, relationele problemen, verslavingen en meer. Het kan ook gebruikt worden voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Een belangrijk kenmerk van Gestalttherapie is de relatie tussen de coach en de cliënt. In de Gestalttherapie staat de relatie tussen de coach en de cliënt centraal. Deze relatie is gebaseerd op vertrouwen, respect en empathie. De coach is er om de cliënt te helpen zijn of haar eigen problemen te begrijpen en op te lossen.

Fritz Perls. Gestalttherapie in Gouda.
Fritz Perls

Vind Gestalttherapie in Gouda

Zoek je naar een coach of psycholoog die werkt volgens de methode van Gestalttherapie in Gouda? Ook als je je afvraagt of Gestalttherapie voor jou een goede behandelmethode is help ik je graag om die vraag te beantwoorden.

Overzicht van de belangrijkste pagina’s:

✓ Informatie over mijn praktijk,
✓ Lees hier meer over mij,
✓ Mijn werkwijze en tarief,
✓ Lees hier de reviews van mijn cliënten.

Neem gerust contact met me op. Ik help je graag.


De Mentaal Consulent IconDe Mentaal Consulent

5,0 23 reviews


Het kennismakingsgesprek is gratis

Een afspraak om vrijblijvend kennis te maken plan je eenvoudig zelf. Op die manier kun je, zonder ergens aan vast te zitten, voor jezelf bepalen of je je prettig voelt in mijn praktijk.